Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Dopravní staré - ke smazání

Dopravní stavby

Parkoviště Michal

Okružní křižovatka SOKOLOVÚprava kolejí SUAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
název stavby objednatel tis.Kč realizace vl.kapac kontakt telefon
Přemístění TC 2/2 na jih Klement a.s. 21 700 2003 55 % Trejbal 606653342
Parkoviště před AB Vřesová SUAS 6 800 2003 80 % Linha 352465632
Převod TC 2/1 na vnitřní výsypku Klement a.s. 11 700 2003 74 % Hrbek 606653347
Silnice I/25 Jáchymov, okruž.křiž. Strabag a.s. 12 000 2003 86 % Burešová 354439354
Silnice II/210, rekonstrukce mostu KSÚS KK K.Vary 8 200 2003 55 % Reichmanová 352356133
Oprava silnice III/216, Potůčky Karlovarské silnice 11 800 2003 75 % Lapeš 353223011
Průtah Horní Slavkov Strabag a.s. 2 250 2003 90 % Burešová 354439354
Příprava území pro průtah K.Vary ŘSD K.Vary 26 000 04/2004 85 % Spilka 723540489
Vodní areál Michal – rozšíření parkoviště SUAS 9 700 06/2005 70% Omazsta 352463194
II/209 Rekonstrukce opěrné zdi, Horní Slavkov SSaŽ a.s. 10800 10/2005 85% Ing. Kletečka 731601427
Silnice I/6 Karlovy Vary SO101,SO132 M-silnice a.s. 12100 06/2006 80% Širůček 602619026
Opěrné zdi , Ondřejská ul. K. Vary STRABAG a.s. 3700 04/2007 85% Šafrata 602153784
Sokolov-Šenvert-Stav.úpr. komunikací Město Sokolov 1400 12/2007 85% Dudková 602311062

Realizace polní cesty v k.ú. Liboc

PÚ Sokolov

4.100

10/2008

90%

Ing. Horychová 352352636

Výstavba polní cesty v k.ú. Malá Šitboř

Pozemkový úřad Cheb

5.100

11/2008 90% Ing. Berkovcová 354423283

Výstavba polní cesty v k.ú.Krásné u Tří Seker

SSŽ

1.400

09/2008 95% Vidimský  

Silnice II/221 Hroznětín - Merklín

SSŽ

17.750

10/2008 100% Ing. Kletečka 731601427

Sokolov-Šenvert, stav. úpravy komun.

Město Sokolov

4.300

11/2008 80% Dudková 602311062

Chodov – Bílá Voda - komunikace

ČR–Ministerstvo financí

7.100

12/2008 70% Malář 352352231

Oprava mostů Leopoldovy Hamry

KSÚSKK

2.000

09/2009 95% Kroftová 602190587

II/181 Protihlukové opatření K.Poříčí

KSÚSKK

2.000

06/2009 95% Kroftová 602190587

Cyklostezka Sokolov - Kynšperk

VHS s.r.o. Teplice

19.660

04/2009 80% Hostáň  

Parkoviště u sportovní haly Sokolov

ISŠTE Sokolov

5.800

11/2009 90% Mgr. Janus 352603825